It has arrived! The first container shipment of Sargassum received from Antigua & Barbuda!

Bild von iOS (4)

We have successfully received the first container shipment of sargassum seaweed from Antigua & Barbuda. As our process development efforts are progressing we need more feedstock material.

To clarify, over the past 4months we have successfully been able to trial the sargassum as alternative feedstock in our Nauvu® biorefinery process development work, with great results. Moreover, this first large shipment of sargassum will allow us to continue the process development work and gain further insights to this alternative feedstock material.

An Histroric Event!

This is a historic moment and event, both for us and our local partners in Antigua & Barbuda.

Origin by Ocean, container full of sargassum seaweed

Why?

Because; this is the first time that sargassum has been shipped abroad for processing from Antigua & Barbuda. Simultaneuosly this is the first time that we receive such a large feedstock delivery!

Locally this first container sized shipment has gained rather big headlines in the Caribbean region.

Now we are starting to utilize this feedstock delivery in our research and development work.

We are so excited! We are already making preparations for the next container shipment in both ends of the logistics chain.

Processing of Sargassum seaweed

Towards the next phase of our project

This first container delivery of sargassum seaweed is sort of a kick-off for us, into the next phase of our project. The learnings, findings, scientific breakthroughs and patents that we are creating as part of our project are quite substancial. Now, with this feedstock delivery we anticipate to further increase our development phase, gain more knowledge and insights, taking us towards our integrated pilot.

Stay Tuned for more updates and news about our project!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland