Alla med! Nu samlar vi info om blågröna alger!

algae_surface

Vi har idag tillsammans med våra sammarbetspartners lanserat Levähavainto.fi tjänsten. Med hjälp av denna tjänst samlar vi plats och bilddata om algblomningarna i Östersjö området ända till slutet av september.

Delta och hjälp oss att hjälpa Östersjön!

Med den insamlade datan bygger vi en djupare kunskap om algblomningarnas förekomst, var, när och hur ofta. Vi har för avsikt att fortsätta denna tjänst under de kommande somrarna. Långsiktigt bygger vi en informations databas om blågröna algernas förekomst i Östersjön. Vi har som målsättning att i framtiden kunna utnyttja denna information som stöd vid uppsamling av blågröna alger från Östersjön.

Tillsammans är vi många!

Alla som vistas vid och på Östersjön skall med! Ju mer information som vi kan tillsammans generera dess effektivare kan vi hjälpa! Utmana all vänner och bekanta med att använda Levähavainto.fi -tjänsten. Använd FaceBook framen “Levähavainto” och visa att du deltar!

Här kan du hitta pressmeddelanden angående tjänsten:

Här finns en överblick över vad vi vill åstadkomma!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland