Sinilevä, ole valppaana! Täältä tullaan!

Nauvu-14

Tulevana kesänä tulemme aloittamaan sinileväkeräily-toiminnan!

Meillä on ilo ja kunnia kertoa, että SSAB:n Raahen tehdas lahjoittaa Origin by Oceanille kuvassa olevan Saloy Oy:n valmistaman sinilevän keräilylaitteen. Tämä on täysin toimiva pienoismalli, jolla pääsemme keräämään sinilevää. Tällä lahjoituksella sinilevän keräilytoimintamme ja tutkimuksemme onnistumismahdollisuudet kasvavat valtavasti! Olemme todella onnellisia ja kiitollisia tästä lahjoituksesta!

Bluegreen algae harvester

Tämä tarkoittaa meille käytännössä sitä, että pääsemme aloittamaan keräilyn jo tulevana kesänä ainakin yhdellä keräyslaitteella!

Jouko Pesonen, SSABn Raahen terästehtaan ympäristö-, laadunhallinta ja laboratoriotoiminnoista vastaava päällikkö kommentoi lahjoitusta seuraavasti:
“Seuraamme täällä SSAB:n Raahen tehtaalla aktiivisesti lähivesistön tilaa ja olemme testanneet sinilevän keräyslaitteen käyttöä merestä padotussa tehtaan makeanveden altaassa. Testimme osoittivat, että kerääminen voisi olla riittävän isossa mittakaavassa yksi ratkaisu sinilevän vähentämiseksi, joten luovutamme hyvillä mielin laitteen Itämeren tilan parantamiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitystyöhön.”

“Tämä on meille ensimmäinen konkreettinen askel kohti sinilevän keräysteknologian kehittämistä. Olemme todella kiitollisia SSAB:lle sen mahdollistamisesta! Uskomme vahvasti COVID-19 tilanteesta riippumatta, että Itämeri, kestävän kehityksen mukaiset arvot ja mahdollisuudet kiinnostavat sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Toivomme, että tämä rohkaisee myös muita yrityksiä lähtemään mukaan, kukin omalla tavallaan, edesauttamaan tätä ympäristöongelmaa.”, sanoo Mikael Westerlund Origin by Ocean, perustajajäsen.

Tästä aloitamme! Tulemme tulevana kesänä tarvitsemaan myös henkilöitä tekemään tätä keräilytoimintaa.

Ole rohkeasti yhteydessä jos innostuit mahdollisuudesta osallistua sinilevän keräilytalkoisiin ja auttaa Itämerta!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland