Miten mennyt talvi vaikuttaa tulevan kesän sinilevätilanteeseen?

Nauvu-13

Yle uutiset raportoivat tänään menneen talven ravinnevalumista ja osoittivat varsin huolestuttavia lukuja fosforin määristä.
Jos sääolosuhteet ovat suotuisia sinilevän kukintaan, tulee kesästä Itämerelle varsin vaikea.

Tämä uutinen taas vahvistaa viestiämme siitä, kuinka tärkeää on tehdä jotain fosforille ja typelle, mitä on jo useiden vuosien aikana mereen valunut. Ainoa keino sisäisen ravinnekierron katkaisemiseen tai edes pienentämiseen on poistaa näitä valuneita ravinteita merestä.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että pääsemme aloittamaan työmme tämän asian parissa. Tuleva biojalostamomme hyödyntää kerättyä sinilevää raaka-aineena ja tästä jalostamme kosmetiikkateollisuudelle arvokkaita ainesosia. Käännämme ongelman mahdollisuudeksi.

Toivottavasti voimme lähitulevaisuudessa jakaa hyviä uutisia siitä, miten tämä työ aloitetaan! Pysy kuulolla!

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland