En renare Östersjö – Möjliggör uppsamling av blågröna alger i industriell skala

EN RENARE ÖSTERSJÖ! MÖJLIGGÖR UPPSAMLING AV BLÅGRÖNA ALGER I INDUSTRIELL SKALA!

Östersjön behöver din hjälp!

Vidsträckta bälten och mattor med blågröna algblomningar har blivit ett återkommande problem för oss runt om i Östersjön. Varje sommar har vi till vår förfäran sett våra stränder och vatten förstörda av detta miljöproblem. Inte endast våra simstränder blir förstörda av algblomningen. Härtill bidrar algblomningen till en ytterligare försämrad situation av såväl Östersjöns vattenkvalitet och biodiversitet. Vi, Mari och Micke på Origin by Ocean vill konkret hjälpa Östersjön och vi behöver er allas hjälp i denna talkoinsats!

Tillväxten av blågröna alger beror på det ökade näringsutsläpp som vi människor har åstadkommit. Ett av de mest effektiva sätten att minska på förekomsten av blågröna alger är att bryta det interna näringskretsloppet i Östersjön med att samla upp blågröna alger i industriell skala.

Uppsamling av blågröna alger ur havet är en teknologisk utmaning. Vi tror dock att med vårt teknologiska kunnande så kan denna utmaning lösas. Människan har rest till månen och vi är påväg till Mars! I jämförelse med dessa utmaningar tycker vi att uppsamling av blågröna alger ur havet, är en mycket simplare ingenjörsutmaning att lösa. I anknytning till detta
öppnade vi förra året en innovationstävling tillsammans med Avanto Venture. Nu kommer vi att börja ta dessa ideer och resultat från tävlingen till praktiska test och försök!

Blue green algae harvesting drone

Vi kommer att ta små steg framåt mot vår slutliga målsättning. Vi vill lära oss mer om denna utmaning via konkreta försök och misstag på basen av vilka vi kan bygga denna uppsamlingsteknologi och kapacitet.

Varför gör vi detta?

Vi tror starkt på att vi kan hjälpa Östersjön på ett hållbart sätt. Vi behöver en ny värdegenerationsmodell, som kan möjliggöra en uppsamling av näringsämnen (fosfor och kväve) ur Östersjöns inre näringskretslopp. Uppsamling och förädling av blågröna alger är en del av lösningen till denna ekvation.

Hur genererar vi mervärde?

I mitten vår värdegenerationsmodell finns vår bioraffinaderiteknologi. Den här nua innovationen använder blågröna alger som råvara. I vårt kommande bioraffinaderi kommer vi att utvinna värdefulla ingredienser för t.ex. kosmetikindustrin ur blågröna alger.

Hur kan du möjliggöra uppsamlingen av blågröna alger?

Vi kommer att under kommande sommar påbörja denna verksamhet med anskaffaf uppsamlingsapparatur. På detta sätt kan vi börja med denna uppsamlings verksamhet redan denna sommar”

Prognoserna påvisar att vi denna sommar kommer att ha en mycket svår algblomning i Östersjön pga. den varma och regninga vintern.

Vad kan du göra?

  1. Du kan dela den här bloggen till dina vänner och bekanta i alla sociala nätverk.
    Hjälp oss att sprida budskapet!
  2. Du kan följa oss på sociala medier. (Facebook, LinkedIn och Twitter).
    Du hålls uppdaterad!
  3. Hjälp oss att sprida budskapet!

Dela våra uppdateringar på alla sociala medier

https://youtu.be/lXdAlhStvwo

Ett stort och varmt TACK på förhand!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland