Puhtaampi Itämeri – Mahdollista sinilevän teollinen keräily ja hyötykäyttö

PUHTAAMPI ITÄMERI! MAHDOLLISTA SINILEVÄN TEOLLINEN KERÄILY JA HYÖTYKÄYTTÖ

Itämeri tarvitsee apuasi! Itämeressä kelluvista sinilevälautoista ja rantoja peittävästä sinilevämassasta on tullut jokakesäinen riesamme. Sinilevä ei ainoastaan tee uima- ja mökkirantoja uimakelvottomiksi, vaan lisäksi heikentää entisestään Itämeren tilaa ja lajien monimuotoisuutta. Me, Mari ja Micke Origin by Oceanista, haluamme konkreettisesti auttaa Itämerta ja tarvitsemme teidät kaikki mukaan näihin talkoisiin! Sinilevän lisääntyminen johtuu ihmisten aiheuttamasta ravinnekuorman kasvamisesta. Yksi tehokkaimmista keinoista sinilevän määrän vähentämiseen on pysäyttää Itämeren sisäinen ravinnekierto poistamalla sinilevää teollisella mittakaavalla.

Sinilevän keräily merestä on teknologinen haaste. Kuitenkin uskomme, että ihmisen teknologisella osaamisella on tämä täysin ratkaistavissa oleva asia. Ihminen on matkustanut kuuhunkin ja on kovalla vauhdilla menossa Marsiin! Näihin verrattuna sinilevän keräily merestä on mielestämme yksinkertaisempi insinöörihaaste. Tähän liittyen avasimme viime vuoden kesäkuussa innovaatiokilpailun yhdessä Avanto Venturen kanssa. Tuloksia tästä innovaatiokilpailusta olemme nyt ottamassa käytäntöön!

Blue green algae harvesting drone

Tulemme ottamaan pieniä, mutta määrätietoisia askelia kohti päämäärää.

Haluamme oppia sinilevän keräilystä tekemällä konkreettisia tekoja, kokeiluja ja näin kerätä tuloksia, joiden pohjalta voimme rakentaa sinilevän keräilyteknologiaa ja kapasiteettia huippuunsa.

Miksi teemme tämän?

Uskomme vahvasti siihen, että voimme auttaa Itämerta kestävästi. Tarvitsemme vain uudenlaisen arvonluontimallin, mikä mahdollistaa ravinteiden (fosforin ja typen) poiston Itämeren sisäisestä ravinnekierrosta. Sinilevän keräys ja sen jatkojalostus toimivat avaimina tässä yhtälössä.

Miten luomme arvoa?

Arvonluontimallimme keskiössä on biojalostamoteknologiamme. Tämä uusi innovaatio käyttää kerättyä sinilevää raaka-aineena. Biojalostamossamme tulemme tulevaisuudessa eristämään sinilevästä arvokkaita ainesosia, esimerkiksi kosmetiikka teollisuudelle.

Miten Sinä voit mahdollistaa sinilevän keräilyn?

Tulemme käynnistämään sinilevä keräilyn ensimmäisillä sinilevän keräyslaitteillamme. Näin pääsemme aloittamaan keräilyn jo tänä kesänä!

Ennusteet osoittavat tämän kesän sinileväkukintojen olevan voimakkaita johtuen lauhasta talvesta ja runsaista sateista.

Mitä voit tehdä?

  1. Voit jakaa tätä blogipostausta tuttavillesi ja yhteisöillesi somekanavissa.
    Levitä sanaa!
  2. Voit seurata meitä somessa (Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä).
    Tiedät missä mennään!
  3. Voit jakaa meidän somepäivityksiämme kaikissa some kanavissa!

Mahdollistat sinilevän keräilyn jo tänä kesänä!

https://youtu.be/lXdAlhStvwo

Lämmin KIITOS tuestasi jo etukäteen!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Origin by Ocean

Itämeren levistä tulevaisuuden raaka-aineita

Olemme kotimainen levänjalostusteknologiaan keskittynyt yritys, jonka erikoistuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia luonnonpohjaisille tuotteille lukuisilla teollisuudenaloilla.

Vesistössä sinilevä on myrkyllinen ihmiselle ja tuhoaa monen eläin- ja kasvilajin elinympäristöä. Sinilevä ja rakkohauru sisältävät kuitenkin aineosia, joita elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää raaka-aineina, kuten sakeuttajina. Osana visiotamme on luoda Suomeen Itämeren levään pohjautuva liiketoiminnan ekosysteemi, joka auttaisi Itämeren rehevöitymisongelman ratkaisemisessa kaupallisesti kannattavin keinoin. 

Origin by Ocean hakee parhaillaan rahoitusta levänjalostusteknologian kehitykseen. Suomen ensimmäisen leväbiojalostamon on tarkoitus toimia täydellä tuotantoteholla vuonna 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (4th floor)
02150 Espoo
Finland

Origin by Ocean

Framtidens råvaror av Östersjöns alger

Vi är ett finländskt företag specialiserat på algförädlingsteknik. Våra specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter inom flera industrier.

Blågröna alger i vattendragen är giftiga för människan och förstör livsmiljön för flera djur- och växtarter. Blågröna alger och blåstång innehåller dock ämnen som kan utnyttjas som råvaror, t.ex. som förtjockningsmedel, inom livsmedels-, kosmetik-, och läkemedelsindustri. Som en del av vår vision vill vi skapa ett affärsekosystem som bygger på Östersjöalger i Finland, och som kan hjälpa lösa Östersjöns övergödningsproblem med kommersiellt hållbara metoder.  

Origin by Ocean söker för närvarande finansiering för att utveckla algförädlingsteknik. Avsikten är att Finlands första algbioraffinaderi ska drivas med full produktionskapacitet år 2025.

Mikael Westerlund
Chief Activist Officer

Origin by Ocean Oy
Tekniikantie 2 (fjärde våningen)
02150 Espoo
Finland